خانه اخبار ویژه عکس/ کوچکترین نوه رئیسی در آغوش رهبر انقلاب