خانه اخبار ویژه عکس/کُری‌خوانی گوچی برای فردوسی‌پور