خانه اخبار ویژه عکس/ گریه شدید ستاره اسکندری در مراسم بیتا فرهی