خانه اخبار ویژه عکس یادگاری المیرا شریفی‌مقدم با یک کمدین مشهور