خانه اخبار ویژه عکس/ یهودیانی که شعار می‌دهند رهبران سیاسی ما خرها هستند!