خانه اخبار ویژه عکس/ یوز ایرانی راه ورودی به ورزشگاه بن‌خلیفه را بست!