خانه اخبار ویژه عکس/ یک بازیکن دیگر هم از پرسپولیس جدا شد