خانه اخبار ویژه عکس/ یک پلیس متفاوت در خیابان های تهران دیده شد