خانه اخبار ویژه عکس/ ۶ مرجع تقلید مبلغ فطریه ۱۴۰۳ را چقدر اعلام کردند؟