خانه اخبار ویژه فرانسه: تعیین آینده غزه بر عهده اسرائیل نیست