خانه اخبار استانی فرماندار دشتی: اجرای پروژه راه خورموج- لاور شتاب گرفت