خانه اخبار استانی فرماندار گناوه: بکارگیری اتباع بیگانه در نانوایی‌ها ممنوع است