خانه اخبار استانی فرمانده نیروی دریایی ارتش در بوشهر: توقیف کشتی آمریکایی برابر قانون بین‌الملل بود