خانه اخبار ویژه فروغی: اطلاعات حوزه علمیه آقای صدیقی از درون مجموعه‌اش لو رفته