خانه اخبار ویژه فریاد می‌زنیم که خودرو‌ها باید ایمن باشد، اما اتفاقی نمی‌افتد!