خانه اخبار استانی فعاليت ۷ اردوگاه دانش‌آموزی در استان بوشهر