خانه اخبار ویژه فلاحت‌پیشه: مذاکرات ایران و آمریکا در عمان همان مکانیزم میز قرمز است