خانه اخبار ویژه فوتبالیست‌ها چقدر برای حضور در تلویزیون گرفتند؟