خانه اخبار ویژه فیلم/ برای اولین بار در تاریخ؛ نشست خبری در بین پیکرهای شهدای غزه