خانه اخبار ویژه فیلم جنجالی مشاور پزشکیان؛ لحظه‌ای که استودیو تلویزیون منفجر شد!