خانه اخبار ویژه فیلم/ دفاع عجیب رییس سازمان سینمایی از اشتباه خواندن دعای تحویل سال