خانه اخبار استانی فیلم/ واژگونی کامیون حامل گاز در محور بوشهر-برازجان