خانه اخبار ویژه قابی از سید هادی خامنه‌ای در شعبه اخذ رای