خانه اخبار ویژه قالیباف: مجلس درباره ارز و دارو جلسه برگزار می‌کند