خانه اخبار ویژه قالیباف: نهاد‌های بین‌المللی بی‌خاصیت شده‌اند