خانه اخبار ویژه قبض سنگین برق برای مصرف‌کنندگان کولر گازی