خانه اخبار ویژه قلعه‌نویی پیش از بازی با سوریه از ظلم و جفا به خودش گفت