خانه اخبار ویژه عکس/لحظه ترسناک اصابت صاعقه به زمین در ایلام