خانه اخبار ویژه لطمه بزرگی که حضور در سپاهان به عیسی آل‌کثیر زد