خانه اخبار ویژه لیلاز: حذف سلاح‌ورزی یعنی صورتک بخش خصوصی را هم تحمل نمی‌کنند!