خانه اخبار ویژه عکس/ «مار» ۴ هزار ساله سفالی که از زیر شن‌ها بیرون آمد