خانه اخبار استانی ماسه‌های آغشته به لکه‌های نفتی در ساحل گناوه