خانه اخبار ویژه محسن هاشمی: انگیزه‌‌ی حضور در انتخابات را به حداقل رسانده‌اند