خانه اخبار ویژه ویدئو/محل دقیق سانحه بالگرد شناسایی شد