خانه اخبار ویژه محمد فاضلی: «هیچ‌کاره بودن رئیس‌جمهور» دروغی است که اصولگرایان جا انداخته‌اند