خانه اخبار استانی مدارس استان بوشهر روز شنبه تعطیل شد/ بازگشایی ادارات و بانک ها با 2 ساعت تاخیر