خانه اخبار استانی مدیرعامل آبفا: مخزن آب شرق برازجان احداث می شود