خانه اخبار استانی مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی: پیشرفت ۲۳ درصدی کاهش مشعل‌سوزی