خانه اخبار استانی مدیرکل ارشاد:زیرساخت‌های فرهنگی و هنری استان تقویت می‌شود