خانه اخبار استانی مدیرکل بنیاد مسکن بوشهر: اجازه رانت و زمین‌خواری در روستاها را نمی‌دهیم