خانه اخبار استانی مدیرکل تبلیغات اسلامی بوشهر: برنامه‌های نوین قرآنی در دستور کار است