خانه اخبار استانی مدیرکل ثبت احوال: آرا ممنوعیت خدمات در دشتستان نگران‌کننده است