خانه اخبار استانی مدیرکل دادگستری: رفع آلودگی باید در اولویت مسوولان پارس جنوبی باشد