خانه اخبار استانی مدیرکل ورزش و جوانان: ۷۸ درصد متقاضیان بوشهر وام ازدواج دریافت کرده‌اند