خانه اخبار استانی مدیرکل کار: کاهش نرخ بیکاری بوشهر به ۶.۱ درصد