خانه اخبار استانی مدیر حوزه علمیه خواهران بوشهر: با توجه به نظر قاطع رهبری درباره حجاب، مسئولان منتظر چه دستوری هستند