خانه اخبار ویژه مردی که در دهه ۷۰ ایران را می‌خنداند، تهِ افسردگی بود! + تصاویر