خانه اخبار ویژه مردی که شام و ناهارش عقرب زنده است! +عکس