خانه اخبار ویژه مردی که فقط در یک سال ۷۷۷ بار به سینما رفت!+عکس