خانه اخبار استانی مرکز همایش ها و نمایشگاه‌های پارس میزبان بزرگترین رویداد انرژی استان